Jak ekologická likvidace vraků probíhá

Ekologická likvidace znamená úplné rozebrání vraku vozidla. Zaměstnanci autovrakoviště vůz rozeberou na součástky, vytřídí ekologicky nebezpečné komponenty a zajistí jejich likvidaci či recyklaci. Kovové části vozidla a skelet se využije k opětovné výrobě železa.

Majitel autovraku musí předat nepojízdné vozidlo k likvidaci v kompletním stavu, tzv. úplný autovrak. Úplná vozidla předána k likvidaci na autovrakoviště musí obsahovat motor, převodovku, katalyzátor, nápravu, autobaterii a karoserii (včetně dveří a kapoty). Pokud tomu tak není, jedná se o neúplný autovrak a autovrakoviště může účtovat poplatek za chybějící díly.

Co k likvidaci potřebujete:

  • velký technický průkaz
  • přítomnost majitele nebo osoby s plnou mocí
  • doklad totožnosti osoby předávající autovrak

Ekologickou likvidaci úplného autovraku provádíme v našem autovrakovišti v Ústí nad Labem, zcela ZDARMA.

Povinnost vlastníka autovraku

Zákon o odpadech ukládá majiteli posledního vlastníka autovraku k jeho ekologické likvidaci na vlastní náklady. Majitel je tedy povinen takový vůz nechat zlikvidovat. Vyhněte se nepříjemným sankcím a svěřte váš nepojízdný vůz našemu autovrakovišti. Ušetříte si starosti i peníze.

Zákonné pokuty se pohybují řádově v desetitisících korun, proto by mělo být v zájmu každého majitele vraku, provést jeho včasnou likvidaci a to v plném souladu se zákonem. Doklad o likvidaci, který vám autovrakoviště vystaví je potřebný pro odhlášení z registru vozidel na příslušném úřadě.

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám nebo provozovateli, oprávněným k převzetí a likvidaci autovraků. Naše autovrakoviště má potřebné povolení ke sběru, výkupu, zpracování a odstraňování autovraků.

Autovrakoviště Ústí nad Labem – s námi vše probíhá snadno, rychle a pro vás zdarma.